Diben yr Uned Cymorth Ail-ddilysu yw cefnogi a gwella safonau proffesiynol drwy ail-ddilysu, arfarnu a chynnal Datblygiad Proffesiynol Parhaus.

Mae gennym gylch gwaith eang sy'n cynnwys:

Mae cydweithio'n bwysig i ni, ac mae'n greiddiol ym mhopeth a wnawn – gallwn gyflawni mwy gyda'n gilydd nag y gallwn ar wahân.

Ethos ein tîm yw...

  • Canolbwyntio ar anghenion ein cwsmeriaid
  • Gwneud y defnydd gorau o'n gwybodaeth, sgiliau a'n harbenigedd
  • Bod yn gadarnhaol, rhagweithiol, a chynhyrchiol
  • Mwynhau her a chystadleuaeth iach
  • Rhannu arfer da a chydweithio ag eraill
  • Cefnogi a chymell ein gilydd
  • Gwella ein harfer yn barhaus
  • Ymdrechu am ragoriaeth

 

Business hours

09:00 - 16:00 Mon - Fri

General enquiries

03300 584 218

HEIW.Revalidation@wales.nhs.uk

Get directions

System Arfarnu Meddygol Ail-ddilysu

Mae'r System Ail-ddilysu Arfarniadau Meddygol yn system arfarnu soffistigedig ar-lein a gynlluniwyd i hwyluso'r broses o arfarnu a chefnogi meddygon unigol a Swyddogion Cyfrifol drwy ail-ddilysu.

Darllen mwy

Hyfforddiant Datblygiad Proffesiynol Parhaus ac Arfarnu

Mae'r Uned Cymorth Ail-ddilysu'n cynnig digwyddiadau Datblygu Proffesiynol Parhaus ar gyfer Meddygon Teulu fesul ardal, Datblygu Sgiliau Meddygon ar gyfer pob meddyg, a digwyddiadau lleol wedi'u llunio'n arbennig i gefnogi anghenion Meddygon Teulu sesiynol. Rydym hefyd yn cynnig rhaglenni hyfforddi yn benodol ar gyfer Arfarnwyr.

Rhagor am sesiynau hyfforddi Datblygiad Proffesiynol Parhaus ac Arfarnu

Datblygu Sgiliau Meddygon (3D)  |  Hyfforddiant Arfarnu (blwch system archebu)

Gweler mwy

Arfarnu Meddygon Teulu

Yr Uned Cymorth Ail-ddilysu AaGIC sy'n rheoli Arfarniadau Meddygon Teulu. 

Darperir y gwasanaeth ar ran y Byrddau Iechyd o dan Gytundeb Lefel Gwasanaeth gyda Llywodraeth Cymru.

Arfarnu Meddygon Teulu

Ail-ddilysu

Mae'r Uned Cymorth Ail-ddilysu'n cefnogi rhaglen waith i ddarparu a rheoli ail-ddilysiadau yng Nghymru.

Darllen mwy am Ail-ddilysu

Digwyddiadau diweddaraf

Nov

22

2017

Holistic Care for People Living with Dementia in the Community OPEN TO ALL Dentists, GPs, Optometrists and Pharmacists – a multi-disciplinary...
Revalidation Support Unit

Jun

20

2018

The RSU has arranged an Appraisal Lead training session for the recently appointed Leads in Abertawe Bro Morgannwg University Health Board, and we ...
Revalidation Support Unit

Jun

28

2018

The RSU are hosting two networking opportunities for all Secondary Care and Public Health Appraisers to receive key updates on appraisal and...
Revalidation Support Unit

Jul

06

2018

The RSU are hosting two networking opportunities for all Secondary Care and Public Health Appraisers to receive key updates on appraisal and...
Revalidation Support Unit

Newyddion diweddaraf

There is currently no news.

Back to top